รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กองการยาง)