Seed

ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่3/2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กองการยาง
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กองการยาง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนครั้งที่ 2
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนยางพาราในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (เงินทุนหมุนเวียน)
ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่2/2562
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประกาศรับสมัครงาน