Call 02-940-5794|rubberfunds@gmail.com
Home/ข่าวประกาศรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เศรษฐกร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเศรษฐกร

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเศรษฐกร