ลำดับ หน่วยงาน กิ่งตาเขียว กิ่งตาน้ำตาล
BPM24 PB235 PB260 RRIM600 RRIT226 RRIT408 RRIT251 BPM24 PB235 PB260 RRIT408 RRIM600 RRIT226 RRIT251
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง 4050 9040 205 1000
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 6548 3088 830 4784
11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา 5000 5000 5000
12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 40
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
17 ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
18 ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย 4850 5150
19 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
20 ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
21 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่
22 ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี