Call 02-940-5794|rubberfunds@gmail.com
สนับสนุนการผลิตยางพันธุ์ดีและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การแปรรูปยางตามมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่ายาง ตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ
เป็นแหล่งขยายและกระจายพันธุ์ยางพันธุ์ดีตามคำแนะนำพันธุ์ยางดี ไปสู่เกษตรกรชาวสวนยางและแปลงขยายพันธุ์ยางของเอกชน โดยเน้นความถูกต้อง ตรงพันธุ์
previous arrow
next arrow
Slider

จัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

รับสมัครงาน

อ่านต่อ